Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Mariusz Sokołowski SChr
A i Ω – Alfa i Omega

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 09, wrzesień 2013

Drogi Ministrancie i Lektorze!

Zapamiętałem jeszcze z lat dziecinnych przepiękną i bardzo bogatą w symbole liturgię Wigilii Paschalnej. U jej progu podczas poświęcania ognia i paschału kapłan żłobił na nim krzyż, litery greckiego alfabetu Α (alfa) i Ω (omega) oraz aktualny rok w postaci czterocyfrowej. Co oznaczają te litery? – pytałem wówczas. Być może i Ty pytasz, bo widzisz je na niektórych lekcjonarzach, okładce Mszału, na ambonach w kościołach, widzisz je na obrazach i różnych przedmiotach liturgicznych, w tym także na szatach używanych przez kapłanów. Co oznaczają?
Α i Ω – to pierwsza i ostatnia litera alfabetu greckiego. Ogarniają one, jakby ujmują w klamrę wszystkie pozostałe litery. Zatem są symbolem pełni bytu, istnienia, czasu, przestrzeni; są symbolem całkowitego, pełnego poznania rzeczywistości; są jakby kluczem  do rozumienia uniwersalizmu. Tak samo Jezus Chrystus jest POCZĄTKIEM i KOŃCEM wszystkiego. W Apokalipsie Bóg Wcielony, Jezus Chrystus mówi: „Jam Alfa i Omega, Pierwszy i Ostatni, Początek i Koniec” (Ap 22,13); cierpiącym prześladowania zwrot ten ma przypominać, że wszystko jest w Bogu i do Niego należą pierwsze i ostatnie słowo. Alfa i omega to symbol wszechmocy Boga jako Stwórcy i Tego, który wszystko dopełnia. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru