Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Krzysztof Filipowicz
Ze czcią wspominamy najpierw pełną chwały Maryję Dziewicę…

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 09, wrzesień 2013

Mariologiczne nauczanie Kościoła
Tytuł niniejszego rozważania został zaczerpnięty z czcigodnej Pierwszej modlitwy eucharystycznej, czyli Kanonu rzymskiego. Określenie „najpierw” jest może trochę kontrowersyjne. Można spotkać się z zarzutami, jakoby w Kościele katolickim cześć, jaką odbiera Najświętsza Maryja Panna, była przesadna, a nawet konkurująca z czcią należną samemu Bogu. Te uwagi, o pochodzeniu zasadniczo protestanckim, stają się bezpodstawne, jeśli poznamy i zrozumiemy lepiej kult maryjny. Owo „najpierw” – „in primis”, odnosi się do specyficznego waloru pobożności maryjnej. Oczywiście, nie tylko katolicy, ale także i bracia prawosławni otaczają ogromnym szacunkiem Błogosławioną Dziewicę. Jednak na gruncie katolickim myśl dogmatyczna w tym zakresie wydaje się być najbardziej dopracowana. I chociaż dogmaty maryjne krystalizowały się w ciągu wieków, najbardziej przejrzysta podstawa mariologiczna ukazała się na Soborze Watykańskim II. Co prawda, wśród dokumentów soborowych nie znajdziemy oddzielnego, specjalnie Maryi poświęconego. Jest natomiast Ona ukazana w tajemnicy Chrystusa i Kościoła: „Odwieczne Słowo Boże dla dokonania zbawienia rodzaju ludzkiego zstąpiło z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjęło ciało z Maryi Dziewicy. Ta właśnie tajemnica zbawienia objawia się i trwa w Kościele, który Pan ustanowił jako swoje ciało. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru