Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Dominik Ostrowski
Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Nowe święto dla diecezji polskich

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 05, maj 2013

Pod koniec września 2012 roku Sekretariat Konferencji Episkopatu Polski przekazał Przewodniczącemu Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów przy Konferencji Episkopatu Polski, ks. biskupowi Adamowi Bałabuchowi, korespondencję z watykańskiej Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, w związku z możliwością wprowadzenia do krajowego kalendarza liturgicznego nowego święta chrystologicznego. W liście okólnym z 23 lipca 2012 roku Prefekt Kongregacji napisał między innymi: „Święto to już jest obchodzone od lat, zgodnie z własnymi kalendarzami różnych Instytutów Życia Religijnego i krajów, z wielkimi owocami duchowymi, zapraszając cały Kościół do kontemplacji świętości i piękna kapłaństwa Chrystusa, ożywiając wszystkich wiernych w ich wysiłkach ku świętości, nakłaniając do intensywnej modlitwy za uświęcenie duchowieństwa i pobudzając tych, którzy przez sakrament święceń są powołani do kapłaństwa służebnego celem prowadzenia zdrowego i wiernego wysiłku osobistego uświęcenia, w całkowitym oddaniu Bogu i Kościołowi”.

Początki święta
Początki święta Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana sięgają roku 1950, kiedy to José María García Lahiguera, biskup pomocniczy diecezji Madryt-Alcala i współzałożyciel kontemplacyjnego Zgromadzenia Sióstr Oblatek Chrystusa Kapłana, zwrócił się do papieża Piusa XII o ustanowienie dla wspomnianego Zgromadzenia własnego święta patronalnego Chrystusa Kapłana, co stało się faktem w dniu 25 czerwca 1952 roku. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru