Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


Leszek Wątróbski
Sługa Boży o. Ignacy Posadzy - prawdziwy świadek wiary

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 01, styczeń 2013

Z ks. Tomaszem Porzyckim SChr, postulatorem w procesie beatyfikacyjnym sługi Bożego o. Ignacego Posadzego, rozmawia Leszek Wątróbski.

Proszę przypomnieć nam postać o. Ignacego Posadzego…
Sługa Boży ojciec Ignacy Posadzy był kapłanem zatopionym w Bogu i poświęcającym się dla bliźnich, a szczególnie dla polskich emigrantów. Od wczesnego dzieciństwa na początku XX wieku, kiedy brał udział w strajku szkolnym w obronie prawa do modlitwy w języku polskim na ziemiach zaboru pruskiego, a następnie studiując w Niemczech, gdzie spotkał się z nędzą polskich robotników z zaboru rosyjskiego, doświadczył, jak silne są u nas powiązania wyznawanej wiary z ojczystą tradycją i językiem. Z takim przekonaniem w 1932 roku przyjął propozycję Prymasa Polski kardynała Augusta Hlonda, aby zorganizować i pokierować nowym zgromadzeniem zakonnym dla opieki duszpasterskiej nad rodakami za granicą, które ten zamierzał założyć. Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej, zawdzięczając mu przede wszystkim roztropne przeprowadzenie przez trudne doświadczenia kryzysu ekonomicznego lat trzydziestych oraz tragiczne lata II wojny światowej i niemniej trudne pierwsze lata powojenne, w dowód wdzięczności nadało mu tytuł Ojca Współzałożyciela. Poszukując lepszych możliwości posługi duchowej wśród Polonii, założył zgromadzenie Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru