Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Robert Biel SChr
Główne prawdy wiary chrześcijańskiej

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 01, styczeń 2013

Drogi Ministrancie i Lektorze!

11 października ubiegłego roku papież Benedykt XVI zainaugurował Rok Wiary. W wielu wystąpieniach Ojciec Święty inspiruje nas do głębszej refleksji nad istotnymi i fundamentalnymi kwestiami naszej wiary. Rozpoczynając kolejny rok naszej ministranckiej formacji, proponuję, abyśmy wspólnie podjęli refleksję nad treściami wynikającymi z głównych prawd wiary. Pismo Święte, Katechizm Kościoła Katolickiego, dokumenty soborowe, encykliki, adhortacje i inne dokumenty zawierają wiele bezcennych informacji, jak pielęgnować i odkrywać tajemnice naszej wiary.
Sama wiara jest darem najważniejszym, jaki stworzenie mogło otrzymać od Stwórcy. Dzięki łasce wiary człowiek predysponowany jest do aktywnego i świadomego przeżywania wszystkich sakramentów, sakramentaliów i innych doświadczeń religijnych. Każdy człowiek jest religijny, ponieważ wierzy w coś, w kogoś, komuś… Jakiekolwiek wyobrażenie sacrum, absolutu, jakiegokolwiek bytu doskonałego stanowi ontyczną wartość każdej istoty ludzkiej. W Ewangelii św. Jana mamy bardzo konkretny zapis: „Boga nikt nigdy nie widział, Ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył” (J 1,18). Ponieważ Jezus „widział Ojca” (J 6,46), On sam Go zna i może Go objawić (KKK 151).
Nasze poznawanie Boga, odkrywanie Jego obecności w życiu codziennym, jeśli nie będzie doświadczeniem podpartym optyką wiary i transcendencji, wówczas będzie pustym gestem estetycznym lub spektakularnym. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru