Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Krzysztof Filipowicz
„Taka jest nasza wiara…”, czyli krótko o symbolach wiary i dogmatach

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 01, styczeń 2013

Symbol – streszczenie prawd wiary
Zapewne znany jest nam ten charakterystyczny zwrot, pochodzący z liturgii chrzcielnej. Celebrans zadaje trzy pytania. Pierwsze poświęcone jest Bogu Ojcu, Stworzycielowi nieba i ziemi. Drugie dotyczy Jezusa Chrystusa i tajemnicy odkupienia, a trzecie odnosi się do Ducha Świętego, będącego źródłem i zasadą naszego uświęcenia. Celebrans, usłyszawszy po każdym pytaniu „Wierzę”, stwierdza uroczyście: „Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym”, a wszyscy przypieczętowują to stwierdzenie aklamacją „Amen”. Trzy zadawane pytania są maksymalnym streszczeniem naszej wiary. Kościół od czasów apostolskich wyrażał i przekazywał swoją wiarę w krótkich i normatywnych formułach, gdyż chciał zebrać to, co istotne dla jego wiary w uporządkowanych streszczeniach, przeznaczonych przede wszystkim dla kandydatów do chrztu. Takie syntezy nazywamy wyznaniami wiary. Były one i pozostają do dziś w wielkim poważaniu. Nazywamy je również Credo, czyli Wierzę od pierwszego łacińskiego słowa wyznania wiary. Spotyka się również nazwę symbol. To greckie słowo oznaczało początkowo jakiś rozłamany przedmiot, którego złożenie było znakiem rozpoznawczym i potwierdzało tożsamość osób posługujących się przełamanymi częściami. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru