Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Tomasz Bać
Początki liturgii godzin – modlitwa wspólnoty chrześcijańskiej w pierwszych wiekach

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 01, styczeń 2013

Dzieje liturgii godzin to historia ludzkich wysiłków, których celem
jest odpowiedź Kościoła na biblijne wezwanie do modlitwy nieustannej, obejmującej całe życie ucznia Chrystusa. Etapy tej historii wyznaczały takie procesy, jak: modlitwa pierwszych wspólnot chrześcijańskich, formowanie się godzin kanonicznych, powstawanie schematów poszczególnych oficjów, redakcja ksiąg liturgicznych, a także nieustanne poszukiwanie właściwej relacji między modlitwą wspólnotową a indywidualną oraz między modlitwą rozumianą jako potrzeba serca a obowiązkiem odmawiania poszczególnych tekstów. Modlitwa liturgiczna Kościoła w kolejnych epokach chrześcijaństwa jest wielkim świadectwem bogactwa duchowości uczniów Chrystusa na przestrzeni wieków.
Cykl refleksji na temat historii liturgii godzin, zaplanowany na 7 artykułów, pragnie ukazać i opisać najważniejsze procesy, jakie wyznaczyły rozwój liturgicznej modlitwy Kościoła w ciągu prawie 2000 lat jego istnienia. Procesy te – jako wyraz żywej Tradycji – pozwalają lepiej zrozumieć dzisiejszy sens codziennej modlitwy Ludu Bożego dla tych wszystkich, którzy wytrwale ją celebrują we wspólnotach i w indywidualnej modlitwie własnego serca.

Korzeni liturgii godzin należy szukać w doświadczeniu modlitwy pierwszych wspólnot chrześcijańskich. Uczniowie Chrystusa stopniowo odkrywali znaczenie biblijnego ideału modlitwy nieustannej, czyli towarzyszącej każdej chwili ich życia. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru