Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Jan Hadalski SChr
Panie, otwórz wargi moje…

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 01, styczeń 2013

Panie, otwórz wargi moje…
… a usta moje będą głosić Twoją chwałę. Tymi słowami tysiące katolików na całym świecie codziennie rozpoczyna swoje modlitewne, więcej – liturgiczne spotkanie z Bogiem, włączając się w tę wspaniałą „Pieśń chwały […], głos umiłowanej Oblubienicy Chrystusowej” – jak napisał Paweł VI w konstytucji wprowadzającej odnowioną przez Vaticanum II oficjalną modlitwę Kościoła, już nie nazywaną „Brewiarzem rzymskim”, ale „Liturgią godzin”.

Odnowa miała sprawić, że liturgia godzin stanie się codzienną modlitwą całego Ludu Bożego, a nie tylko obowiązkiem duchowieństwa, że rzeczywiście obejmie cały nasz ludzki czas, włączając go w wieczność Boga i sprawiając jego uświęcenie. Patrząc z perspektywy lat, wyraźnie widać owoce w postaci coraz większego zainteresowania świeckich tą formą modlitwy, jej praktykowania indywidualnie i we wspólnotach parafialnych oraz charyzmatycznych, a nawet na antenie radia, w dostępności ksiąg także w wersjach elektronicznych.

Coraz więcej ludzi zaczyna kochać modlitwę psalmami, rozumiejąc, że jest ona „modlitwą Chrystusa i Jego Ciała zwróconą do Ojca” (KL 84) i „rozpoznając nasze głosy w głosie Chrystusa, a Jego głos w naszych głosach” (św. Augustyn). Wielu poszukuje lepszego zrozumienia tej formy modlitwy, wielu innych dostrzega potrzebę odnowienia w sobie zapału i miłości do „brewiarza”…

Dlatego w nowy rok w naszym miesięczniku wkraczamy z nowym tematem wiodącym. Przez kolejne miesiące będziemy przyglądać się liturgii godzin. W obszernym cyklu przybliżymy historię kształtowania się i reform officium divinum. Pochylimy się nad samą Księgą Psalmów i jej miejscem w życiu modlitwy ludu Starego i Nowego Przymierza. Od strony liturgicznej i teologicznej będziemy pisać o poszczególnych godzinach kanonicznych i wszystkich ich elementach składowych. Pojawią się najważniejsze dokumenty Kościoła oraz kwestie celebracji Liturgii godzin w różnych formach. Będziemy chcieli temat wyczerpać, ale jednocześnie nie zamęczyć Czytelników.

Dlatego też nie będziemy monotematyczni. W każdym numerze będą pojawiały się teksty związane z biegiem roku liturgicznego. Niezmieniony pozostaje też układ miesięcznika ze wszystkimi jego stałymi rubrykami, które jednak wypełnimy nowymi treściami.

I tak na Rok Wiary proponujemy cykl rozważań o różnych aspektach wiary „Credo, Domine”. W pewien sposób korespondował z nim będzie dział „Odkrywanie sztuki”, prezentujący elementy chrześcijańskiego dziedzictwa różnych narodów, „abyśmy się pokrzepili wspólną wiarą”. W rubryce „Musica sacra” pochylimy się nad różnymi rodzajami muzyki, które tworzą liturgię, a w „ABC liturgii” w dalszym ciągu omawiane będą symbole naturalne i ich wykorzystanie w życiu Kościoła.

Poza tym w każdym numerze Czytelnicy otrzymają pełną niedzielną liturgię słowa z rozważaniem, materiały formacyjne dla Liturgicznej Służby Ołtarza, konspekt katechezy oraz porcję informacji z życia Polonii w różnych regionach świata.

Duszpasterze znajdą dla siebie ciekawe pomysły pastoralne, a w dodatku homiletycznym propozycje homilii dla dorosłych (dwie), młodzieży i dzieci na każdą niedzielę i uroczystość.

Zapraszam na nasze łamy i na stronę internetową: www.msza.tchr.org

W nowym roku niech nam wszystkim Pan Bóg błogosławi!

Uwaga! To jest tylko jeden artykuł z miesięcznika "Msza Święta". Pozostałe przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru