Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


Liliana Florek
Rok liturgiczny wyrazem wiary uczniów Chrystusa

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 12, grudzień 2012

Drodzy Rodzice, Katecheci i Wychowawcy!

Najważniejszym zadaniem ogłoszonego przez Benedykta XVI Roku Wiary jest szczere poszukiwanie przez nas odpowiedzi na pytania: w co wierzę, jak wierzę, Komu wierzę? Inaczej mówiąc, czas ten jest wezwaniem do odnowienia naszej wiary i choć z jednej strony jest prawdą, że dojrzewanie w wierze to zadanie na co dzień, a nie od święta, to jednak faktem jest też, że człowiek potrzebuje rocznic, świąt i uroczystości, aby przypomnieć sobie i ożywić to, o czym powinien pamiętać każdego dnia. Istnieje wiele świąt zarówno świeckich, jak i religijnych. Ich wspólną cechą jest radosne wspominanie ważnych – dla danej grupy społecznej czy rodziny – wydarzeń oraz nawiązywanie bezinteresownych kontaktów z drugim człowiekiem. Święta o charakterze religijnym mają jednak przede wszystkim doprowadzić do uczczenia Boga i pogłębienia duchowych związków z Nim. Z tego powodu w ciągu całego roku liturgicznego chrześcijanie obchodzą cyklicznie wiele świąt, które ze swej istoty stanowią przypomnienie, celebrację i aktualizację tego, co Bóg uczynił dla nas w Chrystusie.

W obecnych warunkach życia, choć zachował się zwyczaj świętowania, to jednak uległ on znacznemu zeświecczeniu, co staje się najbardziej widoczne w związku z przeżywaniem niedzieli. Zatraca ona swój sakralny i uroczysty charakter, stając się jedynie dniem wolnym od pracy. Z tego powodu powinniśmy ukazać katechizowanej przez nas młodzieży związek pomiędzy wiarą, życiem codziennym i liturgią, podkreślać wartość niedzieli, świąt i uroczystości religijnych, a jednocześnie zachęcić do pełnego uczestniczenia w wydarzeniach roku kościelnego.

W wersji drukowanej miesięcznika pełny konspekt katechezy dla młodziezy z klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wraz z materiałami pomocniczymi.

Uwaga! To jest tylko jeden artykuł z miesięcznika "Msza Święta". Pozostałe przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru