Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Szymon Stułkowski
Być solą ziemi

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 12, grudzień 2012

Program duszpasterski dla Kościoła w Polsce na rok 2012/2013

Tegoroczny program duszpasterski dla Kościoła katolickiego w Polsce zbiega się z ogłoszonym przez Benedykta XVI Rokiem Wiary. Pozornie wydawać się może, że ta „kolizja” utrudni realizację programu. Dla Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski, odpowiedzialnej za przygotowanie i opracowanie programu, ta zbieżność tematyczna jest wyraźnym znakiem, że Duch Święty prowadzi Kościół w Polsce drogami, które wskazuje Kościołowi powszechnemu Ojciec Święty Benedykt XVI. Kiedy zaczynaliśmy trzyletnią (2010-2013) drogę programu duszpasterskiego tematem W komunii z Bogiem, położyliśmy akcent na formację biblijną w diecezjach i parafiach, szczególnie na wsparcie mozolnej pracy Dzieła Biblijnego w Polsce. To zbiegło się z synodem o roli słowa Bożego w duszpasterstwie i z opublikowaniem adhortacji apostolskiej Verbum Domini. Zapowiedź i wreszcie prace najnowszego synodu biskupów na temat nowej ewangelizacji dla przekazu wiary chrześcijańskiej oraz Rok Wiary dobrze współbrzmią z ostatnim etapem programu zatytułowanym Być solą ziemi. Znowu objawia się Duch Boży, który prowadzi Kościół powszechny i Kościół w Polsce tymi samymi ścieżkami.

Trzy etapy Programu
Program duszpasterski Być solą ziemi kończy trzyletni (2010-2013) cykl pracy Kościoła w Polsce, w myśl hasła Kościół domem i szkołą komunii. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru