Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. bp Antoni Długosz
Moje Msze Święte z dziećmi

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 05, maj 2012

Wizytując parafie, w szczególny sposób jestem zainteresowany liturgiczną formacją dzieci, której wyrazem są Msze Święte przygotowywane pod kątem ich percepcyjnych możliwości. Spotykam parafie, w których duszpasterze nie są zainteresowani Eucharystią specjalnie sprawowaną dla dzieci, a nawet moje uwagi na ten temat budzą u nich zdziwienie. Taką postawę spotkałem także u zakonnika prowadzącego rozmowy w TVN Religia, który negatywnie odbierał obecność dzieci na Mszy Świętej, ponieważ rozpraszały go podczas celebracji. Uważał, że wystarczy, gdy ich udział we Mszy Świętej będzie miał miejsce dopiero według wymogów prawa kanonicznego, czyli od 7. roku życia (KPK kan. 11). Także niektórym uczestnikom Eucharystii przeszkadza obecność dzieci w kościele ze względu na ich ruchliwość i głośne zachowanie. Wyzywające postawy dzieci są wielkim krzykiem i upomnieniem, aby duszpasterze pamiętali również o nich, by każda parafia przygotowywała specjalne Msze Święte z udziałem dzieci.
O tym przypominają dokumenty Kościoła: Konstytucja o liturgii (nr 38), instrukcja Eucharisticum mysterium (nr 14), a także Dyrektorium o Mszach Świętych z udziałem dzieci (Rzym 1973; dalej: Dyrektorium). Tę formację sugeruje instrukcja Eucharisticum misterium, wskazując, aby katecheza dzieci zmierzała do wyjaśnienia głównych obrzędów i modlitw Mszy Świętej oraz ukazywała wpływ Eucharystii na życie (Eucharisticum mysterium 14; Dyrektorium ogólne o katechizacji 85). (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru