Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Jan Miazek
Msza Święta z udziałem dzieci w świetle wskazań Kościoła

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 05, maj 2012

Wraz z wejściem w życie posoborowej reformy liturgii zasadniczej zmianie uległ udział wiernych w celebracji mszalnej. Wtedy właśnie zdano sobie wyraźnie sprawę z tego, że we Mszy uczestniczą także dzieci, dla których liturgia mszalna jest zbyt trudna i niezrozumiała, jej teksty są bowiem przeznaczone raczej dla dorosłych. W tej sprawie do Stolicy Apostolskiej zaczęły napływać postulaty ze strony różnych Kościołów partykularnych. Wszystko to sprawiło, że podjęto prace nad specjalnym dokumentem o Mszach z udziałem dzieci. Zaangażowano tu nie tylko teologów i liturgistów, ale również psychologów, pedagogów oraz duszpasterzy z różnych krajów. Owocem tych prac było Dyrektorium o Mszach Świętych z udziałem dzieci ogłoszone przez Kongregację Kultu Bożego 1 listopada 1973 roku. Stało się ono niejako uzupełnieniem do Ogólnego wprowadzenia do mszału rzymskiego. Dlatego w niniejszym artykule jeszcze raz pragniemy zajrzeć do tego wyjątkowego dokumentu i przypomnieć sobie wciąż aktualne wskazania Kościoła, aby Msze z udziałem dzieci celebrowane w naszych kościołach odpowiadały tym wskazaniom. Kapłani celebrujący takie Msze powinni znać granice wprowadzanych adaptacji i swoich praktyk, aby zawsze zachowywać jedność liturgiczną w Kościele.
Dyrektorium o Mszach
z udziałem dzieci
Dyrektorium jest wyjątkowym dokumentem w dziejach liturgii. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru