Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Mariusz Białkowski
Mszalni muzycy – Kantor

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 06, czerwiec 2012

W rzeczywistości parafialnej najbardziej kojarzoną postacią muzyczną we Mszy Świętej, obok organisty, jest kantor, który wykonuje partie odmienne od celebransa, diakona, lektora czy psałterzysty.
Śpiewak-solista istniał od początków kształtowania się liturgii, jego głównym zadaniem było rozpoczynanie śpiewu. W ten sposób dokonywał wyboru repertuaru oraz nadawał ton, który potem przejmowała cała reszta uczestników Mszy Świętej.
Natomiast postać kantora pojawia się znacznie później i wiąże się z rozwojem melodycznym używanych w liturgii form muzycznych (V wiek). Kompozycje melodycznie bogatsze zastąpiły prostsze, co spowodowało całkowite odsunięcie od śpiewu wiernych i wprowadzenie solisty (jak to miało miejsce w przypadku graduału – śpiewu po czytaniu, o którym była mowa w poprzednim odcinku).
Drugą przyczyną, która miała udział w wyłonieniu postaci kantora, było powstanie w Rzymie w VI wieku zespołu śpiewaczego – scholi. Stanowiła ją grupa śpiewaków, którym z czasem powierzano coraz więcej utworów do śpiewania podczas liturgii. I to właśnie z tej grupy pochodzi solista-kantor mający własne partie.
W jakimś sensie był on najlepszym śpiewakiem oraz pełnił szereg innych funkcji organizacyjnych. Przygotowywał repertuar, odpowiadał za próby i tak dalej; można powiedzieć, że był menadżerem zespołu. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru