Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Jan Sochoń
Święta skłonność Serca

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 06, czerwiec 2012

Zaczynam od przepowiedni, choć nie mam specjalnych talentów, aby spoglądać w przyszłość. Przypuszczam jednak, że z roku na rok będzie się radykalnie zmniejszała liczba osób przynależnych do wspólnoty Kościoła. Nastąpi wyraźny i dogłębny rozziew między Ewangelią i kulturą. Integracyjna moc religii straci na znaczeniu, ponieważ konfesyjny wymiar życia będzie się rodził obok miejsc, gdzie buduje się ludzka codzienność. Ale nie przewiduję końca Kościoła, lecz zasadniczą przemianę jego kształtu, jego dotychczasowego wizerunku, następującą zresztą zgodnie z historycznie rozpoznanym już rytmem: zanik i powstanie, nadejście schyłku i nowe szanse. Znaczny spadek praktyk religijnych, mniejsza podatność na przyjmowanie nauczania i wskazań Kościoła, powszechna niemoc rodzin w przekazywaniu doktryny chrześcijańskiej i wynikająca stąd nieznajomość prawd wiary – staną się czymś powszechnym.
Równocześnie przy narodzinach, przy zawieraniu małżeństwa, w godzinie śmierci, jak również w obszarze kościelnego zaangażowania społecznego akceptacja Kościoła nie straci zbyt wiele. Zresztą, ziarno musi obumrzeć, aby mogło wydać obfity plon. Dlatego w wyblaknięciu obecnej postaci Kościoła, przekonuje wielu teologów, należy widzieć szansę bardziej intensywnego i autentycznego życia Ewangelią i dawania świadectwa światu. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru