Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Bogusław Nadolski SChr
Eucharystia Komunią z Chrystusem i między nami

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 06, czerwiec 2012

Tak brzmi hasło jubileuszowego, już 50. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego. Jak wiadomo, odbędzie się on w Dublinie, w dniach 10-17 czerwca bieżącego roku. Papież Benedykt XVI wybrał stolicę Irlandii, ponieważ w 1932 roku Kongres miał miejsce właśnie w Dublinie. Jako reprezentant Polski uczestniczył w nim sługa Boży kardynał August Hlond.
Sformułowanie hasła tegorocznego Kongresu jest bardzo mocne. W oryginale brzmi: Gahtering in Communion with Christ and with one another (Spotkanie w Komunii z Chrystusem i między nami). Wyrażenie gathering z jednej strony podkreśla spotkanie o charakterze rodzinnym, bliskim, żeby nie powiedzieć serdecznym, spotkanie wokół, w tym wypadku wokół Osoby Jezusa Chrystusa. Z drugiej strony nie sposób sobie wyobrazić spotkania rodzinnego bez posiłku. Wspomniane wyrażenie oznacza także „podejście bliżej”, tak blisko Jezusa, że staje się On pokarmem i napojem. Organizatorom chodziło właśnie o podkreślenie i pogłębienie wymiaru Eucharystii jako posiłku, uczty, na którą Chrystus zaprasza, podczas której jest z nami obecny, daje się nam poznać, jak w tym znanym epizodzie, opisanym przez św. Łukasza, z uczniami zdążającymi do Emaus (Łk 24,13-35). Właśnie ta scena widnieje na afiszu tegorocznego Kongresu. Akcent na Eucharystię jako ucztę, posiłek nie pomniejsza wymiaru tego Sakramentu jako ofiary. Takie spojrzenie aspektowe na ów największy Dar kochającego Boga jest cechą charakterystyczną dla każdego Kongresu Eucharystycznego. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru