Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Jana Hadalski SChr
Ludzie we Wspólnocie (People in Communion)

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 06, czerwiec 2012

Tak właśnie Martin Barlow zatytułował zaprojektowane przez siebie logo
50. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego, który odbędzie się w Dublinie w dniach 10-17 czerwca br. Logo (prezentujemy je na okładce) jest bardzo sugestywne w swej prostocie i w sposób symboliczny przedstawia ludzi ze wszystkich kontynentów, ras i narodowości zgromadzonych jako Wspólnota wokół Chrystusa – Baranka Bożego i Zbawiciela. Komunia z Jezusem rodzi komunię między nami. To nasze poczucie wspólnoty, przynależności i akceptacji zostało uchwycone w projekcie przez graficzną prezentację osób z obu rozpostartymi ramionami. Jednocześnie całość układa się w krzyż – znak Ofiary Chrystusa, która jest źródłem i spoiwem tej Wspólnoty, i w symbol Eucharystii, która tę jedyną Ofiarę sakramentalnie uobecnia i która stanowi centrum życia Kościoła.

Logo zostało zainspirowane obrazem z Apokalipsy przedstawiającym tłum zbawionych ze wszystkich pokoleń stojący przed Barankiem (Ap 7,9) oraz fragmentem soborowej Konstytucji dogmatycznej o Kościele (KK 3), z którego wzięte jest hasło Kongresu: „Eucharystia Komunią z Chrystusem i między nami”.

Prawie cały czerwcowy numer poświęcamy temu ważnemu wydarzeniu. Specjalnie dla naszej Redakcji słowo o Kongresie napisał abp Diarmuid Martin, Arcybiskup Dublina. Zamieszczamy także naszą rozmowę z ks. Kevinem Doranem, Sekretarzem Generalnym Kongresu, który przybliża sprawy związane z przygotowaniami i organizacją Kongresu oraz jego przebiegiem i celebracją Statio Orbis. Pochylamy się nad teologiczną treścią kongresowego hasła oraz prezentujemy ogólną historię i idee Kongresów Eucharystycznych. Mam nadzieję, że te treści będą pomocne w duchowym przeżyciu Kongresu. Oby piłkarskie emocje związane z Euro 2012 nie przysłoniły nam tego eucharystycznego święta Kościoła.

Niech w tych dniach towarzyszy nam oficjalna kongresowa modlitwa:

Panie Jezu,
zostałeś posłany przez swojego Ojca, aby połączyć tych, którzy są rozproszeni.
Przybyłeś do nas, czyniąc dobro, uzdrawiając,
ogłaszając Słowo Zbawienia i dając nam Chleb, który przetrwa na wieki.
Bądź Przewodnikiem naszej życiowej pielgrzymki.
Niech Twój Duch Święty rozpali nasze serca,
ożywi naszą nadzieję i otworzy nasze umysły,
abyśmy z naszymi siostrami i braćmi w wierze
mogli rozpoznać Cię w Piśmie Świętym i w Łamaniu Chleba.
Niech Twój Duch Święty przemieni nas w jedno ciało i prowadzi nas,
abyśmy skromnie kroczyli po ziemi, w sprawiedliwości i miłości,
jako świadkowie Twojego zmartwychwstania.
W zjednoczeniu z Maryją, którą u stóp krzyża ofiarowałeś nam jako naszą Matkę,
niech błogosławieństwo i chwała będzie Ojcu
poprzez Ciebie w Duchu Świętym i w Kościele,
teraz i na wieki wieków. Amen.

Uwaga! To jest tylko jeden artykuł z miesięcznika "Msza Święta". Pozostałe przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru