Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


Leszek Wątróbski
75 lat Prowincji francusko-hiszpańskiej księży chrystusowców

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 01, styczeń 2012

Z księdzem Janem Ciągło SChr, przełożonym prowincjalnym, rozmawia Leszek Wątróbski

Historia Prowincji francusko-hiszpańskiej pw. Matki Bożej Częstochowskiej sięga roku 1936…

Jak podają różne źródła, pierwszym chrystusowcem, który przybył do Francji, był ks. Bronisław Kaczanowski. Było to w lipcu 1936 roku, a w grudniu tegoż roku do Paryża przybyli bracia Andrzej Firc, który podjął pracę w biurze Polskiej Misji Katolickiej, i Paweł Kleinschmidt, który został organistą przy polskim kościele na Rue Saint-Honoré. W tym samym czasie duchowy opiekun polskiej emigracji i Prymas Polski August kard. Hlond rozważał koncepcję powierzenia paryskiej PMK nowemu, założonemu przez siebie zgromadzeniu – Towarzystwu Chrystusowemu dla Wychodźców. Kardynał Założyciel myślał o kończącym nowicjat w Potulicach ks. Kazimierzu Świetlińskim, który wcześniej wiele lat pracował we Francji. Jednak te plany nie zostały zrealizowane. Po zakończeniu drugiej wojny światowej chrystusowcy podejmowali pracę w kolejnych polonijnych ośrodkach duszpasterskich, początkowo w regionie Nord – Pas-de-Calais, gdzie już w okresie międzywojennym tysiące Polaków osiedliło się i znajdowało pracę, głównie w kopalniach i w innych zakładach przemysłowych. Z biegiem powojennych lat podejmowaliśmy pracę w kolejnych wspólnotach polonijnych, w miejscach, gdzie nasi Rodacy zdobywali pracę, uczyli się, gdzie się osiedlali. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru