Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Robert Biel SChr
Grzechy główne - pycha...

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 01, styczeń 2012

Drogi Ministrancie i Lektorze!

Początek roku to czas nowych pomysłów i koncepcji. Kontynuując kwestie dotyczące dojrzewania i dorastania, proponuję podjąć kilkumiesięczną refleksję dotyczącą głównych grzechów, które Katechizm Kościoła Katolickiego wyodrębnia w szczególny sposób. Każdy człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Boże. Zachwyt stworzenia nad Stwórcą powoduje czasem głód bycia takim, jakim jest Bóg, ale nie w kategoriach osoby dążącej ku świętości, lecz jako ktoś zastępujący Boga królującego na tronie. Już w Księdze Rodzaju (3,5n) spotykamy opis szatańskiej pokusy wyrażonej w słowach: „będziecie jak Bóg”, w sensie „bycia zamiast”. Owo „bycie zamiast” powoduje przesunięcie najważniejszego ośrodka na miejsce drugoplanowe. Brak pokory i uniżenia ze strony bytów jakościowo niższych powoduje, że Bóg jest umniejszany przez tych, którzy są niewielką cząstką samego Stworzyciela. Prorok Izajasz w rozdziale 14. nawiązuje do pychy nawet wśród zbuntowanych aniołów: „Wstąpię na niebiosa; powyżej gwiazd Bożych postawię mój tron. Zasiądę na Górze Obrad, na krańcach północy. Wstąpię na szczyty obłoków, podobny będę do Najwyższego” (Iz 14,12-14).
Dla wielu nawet pobożnych katolików grzech pychy jest jakąś abstrakcją. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru