Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Mariusz Białkowski
Mszalni muzycy

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 01, styczeń 2012

Uczestnicząc we Mszy Świętej i bacznie się jej przyglądając, można odnieść wrażenie, że jej przebieg jest zbliżony do przedstawienia teatralnego, w którym aktorzy grają swoje role, dekoracje wraz muzyką i światłem wspomagają sztukę, natomiast rozgrywająca się akcja w aktach przenosi ją w różne miejsca. W liturgii Eucharystii można także dostrzec podobne elementy: jej części, różne miejsca akcji liturgicznej, wielu „wykonawców” oraz wiele sposobów realizowania powierzonych zadań. Cztery akty Mszy Świętej stanowią: obrzędy wstępne, liturgia słowa, liturgia eucharystyczna oraz obrzędy zakończenia. Natomiast miejsca, gdzie toczy się akcja liturgiczna, to: miejsce przewodniczenia (zazwyczaj przy krześle celebransa), ambona oraz ołtarz.
Korelacja aktów i miejsc liturgicznych ma swój wyraz w sprawowanych treściach. Obrzędy wstępne oraz zakończenia, jak wskazują nazwy, wprowadzają do liturgii, zapowiadając podejmowane treści, które z kolei na zakończenie zostają podsumowane. To wszystko dzieje się w miejscu przewodniczenia kapłana. Natomiast dwa główne filary: liturgia słowa oraz liturgia eucharystyczna mają własne przestrzenie. Słowo Boże jest proklamowane oraz komentowane na ambonie, natomiast Ofiara eucharystyczna dokonuje się na ołtarzu. W tak misternie przemyślanym środowisku pozostaje jedynie wprowadzić „wykonawców”, którzy według ściśle określonego scenariusza pełnią swoje „role”. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru