Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


Liliana Florek
Katecheza o królewskiej godności Chrystusa dla młodzieży z klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 11, listopad 2011

Drodzy Rodzice, Katecheci i Wychowawcy!
Prawie już sto lat Kościół czci Jezusa Chrystusa jako Króla Wszechświata. Uroczystość tę wprowadził do liturgii papież Pius XI na zakończenie Roku Jubileuszowego, w dniu 11 grudnia 1925. Papież nakazał też, aby we wszystkich kościołach tego dnia po nabożeństwie głównym i przed wystawionym Najświętszym Sakramentem odmówiono Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu. Nowa liturgia (od roku 1969) przeniosła to święto na ostatnią niedzielę roku kościelnego, aby podkreślić, że Chrystus Król zamyka, jako Pan historii, ludzkie dzieje i do Niego należy ostatnie słowo w sprawach świata.

Idea Bożego królowania nad światem oraz zaprowadzania tego Królestwa w społecznościach ludzkich obecna jest w życiu Kościoła na przestrzeni wszystkich wieków. Świadectwa tego odnajdujemy przede wszystkim w oficjalnych dokumentach Kościoła. Prawda o królewskiej władzy Chrystusa została ogłoszona dogmatem naszej wiary już na Soborze Nicejskim w 325 roku. Także w ustalonym na Soborze Nicejskim i Konstantynopolitańskim wyznaniu wiary (IV/V w.), które do dziś powtarzamy w każdą niedzielę (Credo), Kościół umieścił jako konieczne dla wyznania wiary słowa o Jezusie: Wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca, i powtórnie przyjdzie sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca.

W ostatnich latach szczególnym wyrazem kultu Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata stały się akty intronizacyjne składane w wymiarze osobistym, rodzinnym i społecznym. W wielu polskich parafiach powstały wspólnoty wspomagające ideę intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa. Warto więc przybliżyć naszym uczniom istotę tych aktów, a także zapoznać z ich kontekstem biblijnym i historycznym. Może w ten sposób uda się nam rozbudzić w nich pragnienie podjęcia osobistego aktu intronizacyjnego.

W wersji drukowanej miesięcznika Czytelnicy znajdą pełny konspekt katechezy "Króluj nam Chryste!" o królewskiej godności Chrystusa dla młodzieży z klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z materiałami pomocniczymi.

Uwaga! To jest tylko jeden artykuł z miesięcznika "Msza Święta". Pozostałe przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru