Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Stefan Szymik MSF
DUCHOWOŚĆ BIBLIJNA: Jestem Bogiem dla ciebie...

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 07-08, lipiec-sierpień 2011

Postępujący rozwój techniczny i zmiany zachodzące w życiu codziennym oddziałują negatywnie w sferze religijnej, między innymi zanikaniem poczucia obecności Boga w świecie także u ludzi wierzących. To swoiste „milczenie” Boga skutkuje powolnym obumieraniem wiary. Tymczasem przekaz Biblii jest inny. Człowiek biblijny intensywnie przeżywał tajemniczą obecność przemawiającego i zbawiającego Stwórcy. Nie zawsze rozumiał, kim On jest, i nie zawsze rozumiał Jego zamiary, ale nie wątpił w realną obecność Boga w swoim codziennym życiu. Biblijna historia zbawienia jest wspaniałym wykładem na temat Boga, który towarzyszy ludzkim losom.

Pisałem kiedyś, że Bóg zapewnia swemu ludowi i poszczególnym osobom specjalną opiekę, zaś autorzy natchnieni wypowiadali tę prawdę za pomocą charakterystycznych formuł: „Będę ci błogosławił”, „Będę z tobą” i wielu innych. Już w pierwszym opisanym w Biblii powołaniu, jakim było wezwanie Abrahama do opuszczenia domu ojca i wyjścia z ziemi rodzinnej, pojawiają się liczne obietnice: ziemi, potomstwa, błogosławieństwa. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru