Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Jan Miazek
Modlitwy eucharystyczne w Mszach z udziałem dzieci. Cz.II

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 07-08, lipiec-sierpień 2011

Modlitwy w Mszale polskim
Modlitwy eucharystyczne w Mszach z udziałem dzieci znalazły się w Mszale rzymskim dla diecezji polskich wydanym w 1986 roku i zostały umieszczone razem ze wszystkimi modlitwami eucharystycznymi. Poprzedza je Wprowadzenie, które podaje wskazania dotyczące stosowania tych modlitw, jak też całej liturgii mszalnej z udziałem dzieci. Zaczyna się ono od przypomnienia, że kapłani odprawiający Mszę dla dzieci powinni dokładnie poznać Dyrektorium o Mszach z udziałem dzieci wydane przez Kongregację Kultu Bożego w 1973 roku, które stanowi uzupełnienie do Ogólnego wprowadzenia do Mszału rzymskiego. Same teksty modlitw eucharystycznych przeznaczone dla dzieci mają je przygotować do owocnego udziału w Mszach dla dorosłych. Aby jednak nie powstała zbyt duża różnica między Mszą dla dzieci a Mszą dla dorosłych, nigdy nie należy zmieniać i przystosowywać dla tych pierwszych podstawowych obrzędów i tekstów, takich jak: aklamacje, odpowiedzi wiernych, Modlitwy Pańskiej, dialogu przed prefacją i śpiewu Święty. Również słowa przeistoczenia brzmią tak samo.

Wszystkie trzy modlitwy, chociaż przeznaczone dla dzieci, zawierają podstawowe elementy składowe zwykłej modlitwy eucharystycznej. W języku prostym i dostosowanym do dzieci wyrażają te same treści, które tradycyjnie zawarte są w modlitwie eucharystycznej, na przykład w epiklezie i anamnezie. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru