Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Stefan Szymik MSF
Wpatrzeni w Trójcę Boskich Osób

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 06, czerwiec 2011

Chrześcijanin jest człowiekiem wiary, wiara zaś odsłania wierzącemu tajemne obszary życia duchowego, prowadzi na wyżyny świętości i rodzi komunię z Bogiem znaną tylko nielicznym, bo chrześcijańskim mistykom. Będąc nowym stworzeniem, chrześcijanin może zbliżyć się do tajemnicy Boga w Trójcy Boskich Osób. O tym najważniejszym wezwaniu w życiu duchowym człowieka, o poznaniu samego Boga poniżej biblijnie kilka słów.
Wezwanie do życia innego od życia pogańskich sąsiadów i powołanie do świętości – takie było zadanie, jakie Bóg nałożył na lud Izraela w Starym Testamencie. Jednak tylko nieliczni członkowie Narodu Wybranego otrzymali łaskę oglądania Boga „twarzą w twarz”, jak zostało to powiedziane o Mojżeszu: „A Pan rozmawiał z Mojżeszem twarzą w twarz, jak się rozmawia z przyjacielem” (Wj 33,11; por. Lb 14,14; Pwt 34,10). Przywilejem przyjaźni z Bogiem cieszył się biblijny Henoch, później także Abraham i wspomniany Mojżesz oraz prorocy, by wymienić Eliasza, Jeremiasza, Izajasza czy Ezechiela. Byli oni ludźmi „szukającymi Pana” i wybranymi, aby zgłębiać tajemnicę objawiającego się Boga. Mojżeszowi dane było oglądać płonący krzew i poznać Imię Boga, TEGO, KTÓRY JEST, a potem na górze otrzymać od Niego Objawienie. Pięknym przykładem jest dalej prorok Eliasz, doświadczany i prześladowany przez wrogów, któremu dane było przeżyć „szmer łagodnego powiewu” – tchnienie obecności Pana (1 Krl 19,12). (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru