Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Jan Miazek
Modlitwy eucharystyczne w Mszach z udziałem dzieci cz. I

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 06, czerwiec 2011

Dyrektorium o Mszach z udziałem dzieci
Modlitwy eucharystyczne do Mszy z udziałem dzieci pojawiły się na początku lat siedemdziesiątych, kiedy trwały prace nad przygotowaniem Dyrektorium o Mszach Świętych z udziałem dzieci prowadzone przez Kongregację Kultu Bożego. W tym czasie posoborowej reformy liturgii z wielką gorliwością zajęto się wszystkimi formami życia liturgicznego Kościoła. Powołane komisje i zespoły specjalistów reprezentujące wiele krajów zmierzały do odnowy liturgii, aby uczynić ją zrozumiałą dla wiernych i wszystkim ułatwić w niej udział. Sobór chciał przecież, aby wierni uczestniczyli w liturgii w sposób świadomy i czynny, aby z liturgii czerpali moc ducha. Pracując nad odnową liturgii mszalnej, zdano sobie wtedy sprawę z tego, że we Mszy uczestniczą także dzieci, dla których liturgia mszalna jest zbyt trudna i niezrozumiała. Modlitwy mszalne, czytania i obrzędy przeznaczone są dla ludzi dorosłych, stąd trudno jest duszpasterzom prowadzić dzieci do świadomego udziału w takiej Mszy Świętej. W tej sprawie z różnych Kościołów napływały także postulaty do Stolicy Apostolskiej. Wszystko to sprawiło, że rozpoczęto prace nad specjalnym dokumentem o Mszach z udziałem dzieci. W dziele tym uczestniczyli teologowie, znawcy liturgii, katechezy, psychologii rozwojowej, pedagogiki i socjologii. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru