Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Stefan Szymik MSF
Eucharystia pełnią komunii z Bogiem

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 03, marzec 2011

W biblijnych rozważaniach nad komunią z Bogiem nie może zabraknąć tematu Ostatniej Wieczerzy, podczas której Chrystus Pan ustanowił Eucharystię – punkt szczytowy i absolutną pełnię spotkania człowieka z Bogiem. Eucharystię, którą my nadal nazywamy zwyczajnie Mszą Świętą.
W tej krótkiej refleksji nie ma możliwości, ani takiej potrzeby, aby opisać tajemnicę Eucharystii w jej wielorakim wymiarze historycznym, biblijno-teologicznym czy teologiczno-eklezjalnym. Wystarczy, że zastanowimy się nad tymi jej aspektami, które naświetlają prawdę o jedności wierzącego z ofiarującym się Synem Bożym, a przez Syna – jedności z Ojcem. Z jedności uczniów i Zbawiciela rodzi się pełnia komunii, jaką jest zjednoczenie człowieka z Bogiem w Trójcy Osób.
Jak wynika z przekazu św. Pawła, potwierdzonego przez Ewangelistów (1 Kor 11,25), ustanowienie Eucharystii miało miejsce w czasie uczty, najpewniej uczty paschalnej (Mk 14,1-2.12-16). Punktem wyjścia refleksji niech będzie zatem motyw uczty. Trzeba bowiem pamiętać, czym na starożytnym Bliskim Wschodzie i w świecie biblijnym był posiłek i wspólne ucztowanie. Dla ludzi starożytnych wspólnota stołu oznaczała wspólnotę życia i losów, zaś uczta i spożywanie posiłków, w tym także wspólne zasiadanie do stołu Jezusa z uczniami i towarzyszącymi Mu ludźmi, było doświadczeniem jedności (Mt 9,9-13; Łk 7,36-50; por. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru