Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Jan Miazek
Pierwsza Modlitwa eucharystyczna o tajemnicy pojednania

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 03, marzec 2011

Nowe Modlitwy
Rozważania o dwóch kolejnych Modlitwach eucharystycznych, nazwanych Modlitwami eucharystycznymi o tajemnicy pojednania, przenoszą nas znowu w lata siedemdziesiąte ubiegłego stulecia. Czas ten, tak już od nas odległy, to okres wyjątkowy w życiu liturgicznym Kościoła. Zakończył się Sobór Watykański II i rozpoczęła się wielka reforma liturgii, wchodziły w życie odnowione księgi liturgiczne, szukano rozwiązań mających zbliżyć liturgię do wiernych. Wszystkich ożywiała nadzieja, że uproszczona i odnowiona liturgia ożywi wiarę i pogłębi życie wierzących. W trosce o pogłębienie rozumienia Eucharystii i jej związku z życiem człowieka zaczęto tworzyć nowe Modlitwy eucharystyczne oraz starać się o ich zatwierdzenie przez Stolicę Apostolską. W takim duchowym i pastoralnym klimacie doszło do powstania dwóch omawianych tu modlitw. Bezpośrednią przyczyną ich utworzenia był obchodzony w 1975 roku Rok Święty przeżywany pod znakiem pokuty, nawrócenia i pojednania. W tym okresie przygotowawczym Kongregacja Kultu Bożego zwróciła się do papieża Pawła VI z prośbą o pozwolenie na ułożenie z tej okazji specjalnej Modlitwy eucharystycznej. Papież wyraził zgodę na przygotowanie jednej Modlitwy na Rok Święty, ale tak zredagowanej, aby mogła ona być odmawiana także później. Powołano specjalną grupę, która przystąpiła do pracy. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru