Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


Grzegorz Duszyński
Kalendarium "Mszy Świętej".

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 03, marzec 2011

III 1936 – W Potulicach ukazuje się pierwszy numer „Mszy Świętej”. Redaktorem pisma od początku jest ks. Ignacy Posadzy TChr, Przełożony Generalny Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. Podtytuł pisma brzmi: „Miesięcznik liturgiczny”. Pojedynczy zeszyt otrzymuje format A5 i liczy 24 strony. Druk odbywa się we własnej drukarni Zgromadzenia.
I 1939 – Redaktorem Naczelnym „Mszy Świętej” zostaje ks. Florian Kaszubowski TChr.
VIII 1939 – Ukazuje się ostatni numer „Mszy Świętej” przed wybuchem II wojny światowej.
III 1946 – Pierwszy powojenny numer „Mszy Świętej”, liczący 16 stron, z podtytułem: „Ilustrowany Miesięcznik Liturgiczny”.
IV 1946 – Redaktorem Naczelnym pisma zostaje ks. Jan R. Czarnecki TChr. Funkcję tę pełnił do VII 1947.
VIII 1946 – Objętość „Mszy Świętej” zostaje zwiększona do 24 stron.
I 1947 – „Msza Święta” zmienia podtytuł na: „Popularny Miesięcznik Liturgiczny”.
VI 1947 – Objętość pisma podniesiono do 32 stron.
VII 1947 – Redaktorem Naczelnym zostaje ks. Piotr Biolik TChr.
IX 1951 – Na stanowisko Redaktora Naczelnego powołano ks. Tadeusza Myszczyńskiego TChr.
IX 1952 – Obowiązki Redaktora Naczelnego obejmuje świecka osoba, Zbigniew Bernacki.
II 1953 – Ukazuje się ostatni numer „Mszy Świętej” przed zawieszeniem pisma przez władze komunistyczne, co trwało do końca 1956 roku.
XII 1956 – Redaktorem Naczelnym „Mszy Świętej” zostaje ks. Benedykt Mikołajewski TChr.
I 1957 – Ukazuje się pierwszy numer miesięcznika po prawie trzyletniej przerwie (numer łączony na styczeń i luty 1957), w nakładzie 18.000 egzemplarzy.
X 1957 – Nakład „Mszy Świętej” wzrósł do 45.000 egzemplarzy, a w następnych miesiącach do ponad 50.000 (XI 1957) i ponad 56.000 (XII 1957) egzemplarzy.
I 1958 – Pismo osiąga nakład 60.000 egzemplarzy, następnie w lutym – 61.500 i w marcu – 65.000 egzemplarzy. Objętość większości poszczególnych numerów miesięcznika to 32 strony.
I 1961 – Nakład „Mszy Świętej” decyzją urzędów państwowych został drastycznie obniżony do 5.000 egzemplarzy.
V 1963 – Przyjmuje się 24-stronicową objętość pojedynczego zeszytu miesięcznika. Na łamach coraz częściej pojawiają się tematy związane z pracami Soboru Watykańskiego II.
VII 1963 – Redaktorem Naczelnym pisma zostaje biblista, ks. Edward Szymanek TChr.
IX 1963 – Z Redakcją „Mszy Świętej” ścisłą współpracę nawiązuje grafik Wanda Gałczyńska, która odtąd w znaczący sposób będzie kształtowała szatę graficzną miesięcznika.
VIII 1968 – Redaktorem Naczelnym pisma zostaje ks. Michał Kamiński TChr.
I 1969 – Wraca podtytuł pisma: „Miesięcznik biblijno-liturgiczny”, a okładka otrzymuje nową winietę, zaś wnętrze nowy układ i opracowanie graficzne. Nakład „Mszy Świętej” zostaje podniesiony do 8.000 egzemplarzy.
XII 1970 – Na końcu rocznika pojawia się „Indeks”, który zawiera spis wszystkich artykułów opublikowanych w danym roku.
VI 1971 – Nakład „Mszy Świętej” wzrasta do 15.000 egzemplarzy.
I 1977 – Nakład pisma podniesiono do 15.500 egzemplarzy, a zawartość merytoryczna coraz wyraźniej zaczyna nawiązywać do ogólnopolskiego programu duszpasterskiego. W rubryce związanej z liturgią niedzielną pojawiają się pierwsze propozycje wezwań „Modlitwy powszechnej”.
XII 1978 – Na łamach „Mszy Świętej” zaznaczono wybór kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową; odtąd nauczanie i działalność apostolska Ojca Świętego Jana Pawła II na stałe zagości w miesięczniku.
X 1980 – Nakład „Mszy Świętej” wzrasta do 16.500 egzemplarzy.
V 1981 – Miesięcznik odnotowuje jubileusz 60-lecia kapłaństwa ojca Ignacego Posadzego, współzałożyciela Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej i pierwszego Redaktora Naczelnego pisma.
VII 1982 – Lipcowo-sierpniowy numer „Mszy Świętej” ukazuje się w nakładzie 50.000 egzemplarzy, a od września tego roku – 20.000 egzemplarzy.
I 1984 – „Msza Święta” otrzymuje nowy projekt okładki.
III 1986 – Miesięcznik odnotowuje jubileusz 50-lecia swojego istnienia (pierwszy numer „Mszy Świętej” ukazał się w marcu 1936).
I 1990 – Nakład pisma kształtuje się między 18.500 a 19.500 egzemplarzy, ale od numeru lipcowo-sierpniowego ze stopki w ogóle znika informacja o wysokości nakładu. W „Mszy Świętej” pojawia się dodatek dla najmłodszych: mini-ulotki „Ziarno” zawierający fragmenty Ewangelii na konkretną niedzielę, rysunki oraz zadania do wykonania przez dzieci.
II 1993 – Objętość pojedynczego zeszytu „Mszy Świętej” zostaje zwiększona z 24 do 32 stron.
I 1994 – Format „Mszy Świętej” zmieniono na: 160 x 230 mm (zbliżony do B5). Pismo otrzymuje nową stopkę redakcyjną.
I 1996 – Redaktorem Naczelnym „Mszy Świętej” zostaje ks. Paweł Bortkiewicz TChr.
I 1998 – Pismo otrzymuje nowy układ graficzny i włącza się w przygotowanie do Wielkiego Jubileuszu – Roku Świętego 2000.
I 2002 – Stanowisko Redaktora Naczelnego „Mszy Świętej” obejmuje ks. Sławomir Murawka TChr. Pismo otrzymuje nowy format: A4 i nową szatę graficzną. Rezygnuje się z ciągłej paginacji w skali całego roku. Do duszpasterzy adresowany jest specjalny dodatek homiletyczny do „Mszy Świętej”, zawierający propozycje homilii dla dorosłych, młodzieży i dla dzieci na wszystkie niedziele i uroczystości każdego miesiąca w roku liturgicznym.
I 2003 – Objętość pojedynczego zeszytu „Mszy Świętej” zostaje podniesiona do 40 stron (w numerze lipcowo-sierpniowym do 80 stron).
I 2008 – 12. z kolei Redaktorem Naczelnym pisma zostaje liturgista, ks. Jan Hadalski TChr.
I 2009 – „Msza Święta” – jako pismo poświęcone liturgii – powraca do swych dawnych tradycji, na łamach publikowane są cykle artykułów systematycznie omawiających i przybliżających teologię Eucharystii.

Uwaga! To jest tylko jeden artykuł z miesięcznika "Msza Święta". Pozostałe przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru