Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


Leszek Wątróbski
Polacy na Zaolziu.

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 02, luty 2011

Czechy, nasz południowy sąsiad, to kraj, w którym powoli, ale systematycznie spada liczba mieszkańców. Procesy demograficzne w Republice Czeskiej należą do typowych w Europie: ludność się starzeje, dominuje model rodziny z jednym dzieckiem, kobiety coraz później decydują się rodzić.
    Zdecydowana większość ludności polskiej mieszka w południowych Czechach, na obszarze dawnego Księstwa Cieszyńskiego. Dane spisowe wskazują, że liczba deklarujących narodowość polską oscyluje wokół 38-39 tysięcy. Ponadto blisko 10 tysięcy Polaków z południa Republiki wyemigrowało do innych części Czech, najwięcej do Pragi.
    Dawne Księstwo Cieszyńskie położone jest w obrębie województwa morawsko-śląskiego. Jego stolicą jest Ostrawa licząca dziś ponad 350 tysięcy mieszkańców. Polacy nie stanowią w tym zurbanizowanym obszarze liczącej się demograficznie grupy. Zdecydowanie liczniejsi są tam Słowacy i Cyganie, których liczba od lat nieustannie się zwiększa.
    Południe województwa, z Zagłębiem Ostrawsko-Karwińskim, to region o wysokim stopniu uprzemysłowienia, z licznymi kopalniami węgla i zakładami przemysłu ciężkiego. Tam też właśnie koncentrują się skupiska polskie (rejon przedwojennego powiatu zachodniocieszyńskiego) – dziś powiaty karwiński i frydecko-mistecki. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru