Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Stefan Szymik MSF
Duchowość biblijna: Pedagogia przymierza.

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 02, luty 2011

Nasze rozważania nad tajemnicą komunii człowieka z Bogiem staramy się budować na solidnych, biblijnych fundamentach. Jednym z tych fundamentów jest prawda o niezwykłej godności człowieka stworzonego na obraz i podobieństwo Boga. Jednak prawda ta nie jest wielkością zamkniętą w sobie i oderwaną od rzeczywistości, ale jest częścią wielkich planów Boga względem ludzkości i każdego konkretnego człowieka.

Czytając Pismo Święte, zauważamy, że autorzy natchnieni opowiadają o rozwijającej się linearnie historii – historii świętej, nazywanej biblijną historią zbawienia. Rozpoczyna się ona teologicznym opowiadaniem o losach pierwszych rodziców, aby następnie ukazać dzieje Abrahama i pozostałych patriarchów, historię Mojżesza i ludu Bożego wychodzącego z Egiptu, aż po jego wejście i zamieszkanie w Ziemi Obiecanej. Na historię zbawienia składają się także późniejsze dzieje wierności i niewierności Narodu Wybranego, odejść i powrotów do Boga. Podobnie jej częścią są osobiste losy biblijnych bohaterów. Punktem centralnym biblijnej historii zbawienia jest przyjście na świat Syna Bożego. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru