Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Jan Hadalski SChr
Od Redaktora - Jubileuszowy rok.

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 01, styczeń 2011

To w pewnym sensie będzie szczególny rok dla naszej Redakcji. Mija bowiem 75 lat od powstania miesięcznika biblijno-liturgicznego „Msza Święta”. Dokładnie marcowy numer będzie tym jubileuszowym, ale już w bieżącym pragnę zauważyć tę dostojną rocznicę. Powstanie pisma ściśle łączy się z powstaniem Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, które ten miesięcznik wydaje. Kard. August Hlond, zakładając w 1932 roku nowe zgromadzenie zakonne, obok podstawowego zadania duszpasterstwa wśród polskich emigrantów w misję chrystusowców wpisał także „szerzenie słowem i piórem znajomości Mszy Świętej w tym celu, by wierni przejęci znaczeniem i wielkością Najświętszej Ofiary uczestniczyli w niej możliwie codziennie i z największą korzyścią”. Po zorganizowaniu się nowego zgromadzenia w Potulicach o. Ignacy Posadzy, współzałożyciel Towarzystwa Chrystusowego, zajął się wypełnieniem woli Założyciela, powołując do istnienia w 1936 roku miesięcznik „Msza Święta” i zostając jego pierwszym naczelnym redaktorem. Wspomnienie o redakcyjnej pracy o. Ignacego znajdą Czytelnicy w dziale „Polacy z daleka i bliska” także w związku z przypadającą 17 stycznia 27. rocznicą jego śmierci.

Pragniemy świętować przede wszystkim dziękując Panu Bogu i dobrze wypełniając redakcyjne cele przybliżania znajomości liturgii i teologii Eucharystii. W tym roku, podobnie jak w dwóch ubiegłych, „Msza Święta” będzie traktować o Mszy Świętej. Będziemy kontynuowali cykl opatrzony hasłem „Rozumieć, aby lepiej uczestniczyć”. Stali Czytelnicy wiedzą, że w naszych rozważaniach doszliśmy do obrzędów Komunii Świętej. Zdawać by się mogło, że do końca zostało już niewiele. Jednak jest jeszcze wiele ciekawych treści związanych z przyjmowaniem Komunii Świętej i zakończeniem obrzędów mszalnych. Część z nich pojawia się już w bieżącym numerze.

Najpierw biblijny artykuł wyjaśniający metaforę Chrystusa – Baranka Bożego. Dalej podejmujemy próbę przybliżenia symboliki i znaczenia gestów łamania Chleba i złączenia Świętych Postaci. Szczególną uwagę pragnę zwrócić na tekst traktujący o Piątej Modlitwie eucharystycznej. Trafiła ona do Mszału w ciekawych okolicznościach, przeszła spore przeobrażenia, zwłaszcza w nowej edycji Missale Romanum, a jej stosowanie zostało znacznie ograniczone. Na pewno warto więcej o tym się dowiedzieć. W tym roku do naszej katolickiej świadomości wyraźniej powraca uroczystość Objawienia Pańskiego, stąd godna polecenia jest także teologiczna refleksja na ten temat i propozycja katechezy dla młodzieży.

W naszym miesięczniku bez zmian pozostają stałe rubryki związane ze sztuką i muzyką kościelną, propozycje katechez liturgicznych, fragmenty dokumentów Kościoła i wiadomości z życia Polonii. Pewne zmiany zaszły w dziale dla Liturgicznej Służby Ołtarza, między innymi rusza „Forum Ministr@nta”. Nadal proponujemy niedzielną liturgię słowa z rozważaniem, a dla duszpasterzy bogato opracowany dodatek homiletyczny.

Wszystkim Czytelnikom życzę wszelkiego dobra w nowym roku.
Dziękuję, że jesteście z nami, i zapraszam do lektury.

Uwaga! To jest tylko jeden artykuł z miesięcznika "Msza Święta". Pozostałe przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru