Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Stefan Szymik MSF
Duchowość biblijna. Niech Słowo ciałem się stanie.

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 12, grudzień 2010

„W komunii z Bogiem” – to temat nowego roku duszpasterskiego 2010/2011 przyjęty przez Konferencję Episkopatu Polski. Temat ten jest hasłem tylko pierwszego roku programu przewidzianego na lata 2010-2013, którego pełny tytuł brzmi: „Kościół domem i szkołą komunii”. Na komunię człowieka z Bogiem pragniemy spojrzeć biblijnie, sięgając do orędzia utrwalonego w Piśmie Świętym.

Bezbożność toczy nie tylko społeczeństwa Europy zachodniej, ale krok po kroku przenika również do naszego kraju i Kościoła w Polsce, starając się zawładnąć codziennością wierzących. Zanika poczucie obecności Boga, w konsekwencji obumiera także potrzeba modlitwy i pragnienie, aby Boga wielbić i żyć Jego przykazaniami. W zamian poddajemy się wielorakim odmianom egoizmu, który niszczy nas samych, nasze międzyludzkie więzi i całe wspólnoty. Czy istnieje lekarstwo na tę postępującą chorobę? Tak, poprzez odpowiedź wiary, głębokiej i osadzonej na silnym fundamencie. Może się to dokonać dzięki spotkaniu z żywym słowem Boga, utrwalonym na kartach Pisma Świętego.

Najważniejsze jest to, aby człowiek ponownie doświadczył Boga, który jest Miłością. Od samych początków – od stworzenia świata i człowieka, przez długą historię zbawiania ludzkości, zwieńczoną przyjściem na świat Syna Bożego, aż po jej eschatologiczny koniec – Stwórca objawiał się ludzkości jako Bóg miłujący. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru