Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


kl. Krzysztof Porosło
Ośmielamy się zbliżyć z całą ufnością. Miejsce i znaczenie Modlitwy Pańskiej w Eucharystii.

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 12, grudzień 2010

Św. Augustyn napisał kiedyś: „Zbadajcie wszystkie modlitwy, jakie znajdują się w Piśmie Świętym, a nie wierzę, byście mogli znaleźć w nich coś, czego nie zawierałaby Modlitwa Pańska” (Epistulae, 130, 12, 22). Zatem nie ma się co dziwić, że ta najdoskonalsza z modlitw (św. Tomasz z Akwinu) znalazła swoje miejsce w obrzędach Mszy Świętej. Wobec tego przyjrzyjmy się krótko historii, miejscu w strukturze Eucharystii oraz teologii i znaczeniu tej modlitwy dla liturgicznego życia chrześcijanina.

Rys historyczny
Nie sposób udowodnić, że Modlitwa Pańska znajdowała się w Eucharystii od samego początku, mimo że Ojcowie Kościoła wspominali o apostolskim podaniu dotyczącym odmawiania tej modlitwy. Św. Hieronim (V wiek) wspomina, że już za czasów apostolskich odmawiano Modlitwę Pańską w czasie sprawowania ofiary Mszy, gdyż czymś nieprawdopodobnym by było, gdyby nie odmawiano modlitwy, której nauczył sam Jezus Chrystus. Jednak o występowaniu tej modlitwy nie wspominają najstarsze źródła: Justyn, Hipolit, Konstytucje apostolskie czy Euchologion Serapiona. Św. Cyprian (†258) zostawił nam wiele cennych uwag na temat odmawiania Modlitwy Pańskiej i z kontekstu tych wypowiedzi można wnioskować, jakoby była ona odmawiana w czasie Eucharystii, jednak nie wszyscy specjaliści są skłonni wyciągać takie wnioski. Pewne jest, że tę modlitwę odmawiano w czasie sprawowania liturgii pod koniec IV wieku, o czym świadczy św. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru