Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Marian Sikora
W komunii z Bogiem – program duszpasterski 2010/2011. Formacja duchowa w parafii

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 12, grudzień 2010

Wprowadzenie
Od Adwentu 2010 roku Kościół w Polsce rozpoczyna realizację nowego, trzyletniego, programu duszpasterskiego pod hasłem: „Kościół domem i szkołą komunii”. Główne przesłanie tego cyklu jest próbą podjęcia wezwania Jana Pawła II zawartego w liście apostolskim Novo millennio ineunte: „Czynić Kościół domem i szkołą komunii: oto wielkie wyzwanie, jakie czeka nas w rozpoczynającym się tysiącleciu, jeśli chcemy pozostać wierni Bożemu zamysłowi, a jednocześnie odpowiedzieć na najgłębsze oczekiwania świata” (NMI 43).

Celem ogólnym trzyletniego programu będzie: odkrywanie i pogłębianie duchowości komunii, odnowa i wzmocnienie struktur komunijnych Kościoła oraz krzewienie duchowości komunii. Natomiast układ treści przedstawia się następująco: lata 2010/11 – „W komunii z Bogiem”, lata 2011/12 – „Kościół naszym domem”, lata 2012/13 – „Być solą ziemi”.

Pierwszy rok realizacji nowego cyklu poświęcony jest komunii z Bogiem, bez której nie istnieje żaden inny wymiar komunii w Kościele. Główne akcenty tego roku idą w stronę podkreślenia wagi formacji opartej na słowie Bożym, do czego może się wydatnie przyczynić Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II i podejmowane przez nie inicjatywy na poziomie diecezjalnym czy parafialnym. Program akcentuje też działania idące w kierunku pogłębiania formacji duchowej wiernych poprzez pracę w parafii, ale także poprzez tworzenie lub rozwijanie szkół formacji duchowej na poziomie diecezji. Trzeci akcent programu to podkreślenie roli sakramentów, szczególnie inicjacji chrześcijańskiej. Ważne jest, aby wspierać wiernych w głębszym rozumieniu sakramentów, pomagać im w lepszym przeżywaniu uczestnictwa w nich oraz umacniać w kształtowaniu odpowiednich postaw życiowych wynikających z ich przyjęcia. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru