Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Jan Hadalski SChr
Od Redaktora. Kościół domem i szkołą komunii.

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 12, grudzień 2010

Myślą przewodnią przyjętego przez Konferencję Episkopatu Polski na najbliższe trzy lata nowego programu duszpasterskiego są słowa: „Kościół domem i szkołą komunii”. Duszpasterskie inicjatywy i działania mają zmierzać do ukazania i przybliżenia coraz bardziej osamotnionemu dziś człowiekowi, że żyje we wspólnocie, że tej wielorako rozumianej wspólnoty potrzebuje i że ją na co dzień tworzy albo niszczy. Tą wspólnotą dla nas, wierzących, jest Kościół – dziś tak często atakowany i kontestowany. Dlatego
tak istotne jest wskazanie w programie na dwie podstawowe rzeczywistości w rozwoju i życiu człowieka, jakie kryją się pod pojęciami domu i szkoły. Dom, który kojarzy się z miłością i bezpieczeństwem, rodzinnym ciepłem i bliskością, oraz szkoła, która przecież odnosi nas nie tylko do zdobywania wiedzy, ale także do osobowego rozwoju, do uczenia się odpowiedzialności i zasad życia w społeczeństwie. Oby udało się w jak największym stopniu zrealizować założenia tego programu. Obyśmy wszyscy poczuli się w Kościele jak w naszym domu i naszej szkole w najlepszym rozumieniu tych pojęć.

O żadnej komunii w Kościele między ludźmi nie może być mowy bez fundamentalnej dla człowieka wspólnoty z Bogiem. Dlatego w tegoroczny Adwent wkraczamy z otwierającym ten trzyletni cykl hasłem „W komunii z Bogiem”. Główne założenia tegorocznego programu przybliża ks. Marian Sikora w artykule otwierającym bieżący numer. Ja tylko zasygnalizuję, że tę komunię z Bogiem mamy realizować na trzech głównych płaszczyznach rozwoju życia duchowego: rozważania słowa Bożego, pogłębienia modlitwy i uczestnictwa w sakramentach Kościoła. Wpisując się w realizację założeń programu duszpasterskiego w naszym miesięczniku, rozpoczynamy nowy cykl artykułów pod tytułem „Duchowość biblijna”, w którym autor, ks. Stefan Szymik MSF – profesor biblista, będzie prowadził Czytelników po ścieżkach życia słowem Bożym. Również podpowiedzi w rubryce dla duszpasterzy będą związane z tematyką roku duszpasterskiego. Z kolei w dodatku homiletycznym – podobnie jak w tym roku – jedna z homilii dla dorosłych będzie przygotowywana w oparciu o program homiletyczny opracowany dla Kościoła w Polsce.

W części zasadniczej naszego miesięcznika będziemy kontynuowali przybliżanie rozumienia Mszy Świętej zgodnie z przyjętym już dwa lata temu hasłem „Rozumieć, aby lepiej uczestniczyć”. Tak się dobrze składa, że w grudniu przechodzimy do objaśniania obrzędów Komunii Świętej, zatem podejmowane w kolejnych numerach tematy również w pewien sposób będą się wpisywały w treści programu duszpasterskiego.
Oczywiście, w dalszym ciągu będziemy proponować zamyślenia nad niedzielną liturgią słowa, materiały do formacji Liturgicznej Służby Ołtarza i organistów, konspekty katechez dla dzieci i młodzieży na aktualne tematy, odkrywanie pereł sztuki sakralnej, informacje z życia Polonii i inne tematy.

Zapraszając do lektury tego i kolejnych numerów „Mszy Świętej” życzę wszystkim drogim Czytelnikom pięknego przeżycia Adwentu, tak, aby prowadził do „komunii z Bogiem”, i rozradowania się z przyjścia Syna Bożego w ludzkim ciele.

Uwaga! To jest tylko jeden artykuł z miesięcznika "Msza Święta". Pozostałe przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru