Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


Adam Matyszewski
Musica sacra: Od muzyki religijnej do muzyki liturgicznej.

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 11, listopad 2010

Ostatnio wspominaliśmy o różnicy, jaka zachodzi pomiędzy sztuką religijną a sztuką liturgiczną. Podobne rozważania możemy odnieść do zależności występujących w muzyce religijnej i muzyce liturgicznej. Obie one, choćby obok architektury, malarstwa czy rzeźbiarstwa, stanowią element sztuki, której właściwością jest to, że posiada wiele imion i podmiotów ją wyrażających.

Głównym celem muzyki religijnej jest doznanie estetyczne, a drugorzędnym celem zwracanie myśli człowieka do Boga. Natomiast głównym celem muzyki liturgicznej jest kult Boży, a dopiero drugorzędnym celem jest przeżycie estetyczne. Muzyka religijna nie jest niczym krępowana, jest niezależna i zmierza po swojemu do pełnego rozwoju, do osiągnięcia najwyższej doskonałości. Tymczasem muzyka liturgiczna zależna jest w swoim rozwoju od kultu Bożego, któremu służy, i zmierza do takiej doskonałości, jaka odpowiada temu kultowi. Krótko i obrazowo można powiedzieć, że muzyka religijna jest panią w pełni wolną, podczas gdy muzyka liturgiczna jest służebnicą kultu Bożego, obrzędów liturgicznych. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru