Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


Adam Matyszewski
Musica sacra. Kto śpiewa podczas liturgii?

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 07-08, lipiec-sierpień 2010

Swoje modlitwy przy ołtarzu w pierwszym rzędzie wyśpiewuje kapłan, choć jest to prosty śpiew, można by rzec – raczej podniosłe mówienie, aniżeli właściwe śpiewanie. Nawet prefacja ma zupełnie prostą melo­dię, chociaż jest ona modlitwą dziękczynną, hymnem dziękczynnym. Oczywiście, obok tego prostego rodzaju, który odpowiada bardziej recytatywowi niż śpiewaniu, były także śpiewy, w których lud odpowia­dał kapłanowi, albo poprzez które włączał się w modlitwę i śpiew celebransa. Tak było podczas Mszy Świętej na Gloria, Sanctus czy Benedictus. W podobnym stylu utrzymywano wokalizę śpiewów responsoryjnych, gdzie na przemian śpiewali kantor i zgromadzenie wspólnoty wiernych. Był to śpiew, który duchowo i przestrzennie należał do liturgicznego centrum, do przestrzeni ołtarza. Schola cantorum zaś dla swego kunsztownego, antyfonicznego śpiewu zajęła miejsce między przestrze­nią ołtarza a ludem.

Z czasem ze zgromadzenia wyłoniła się jeszcze jedna grupa śpie­waków i to ona przejmuje odpo­wiedzi ludu dawane kapłanowi, jak rów­nież jego proste śpiewy: Kyrie, Gloria, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei i nadaje im swój bogaty kształt muzyczny. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru