Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


Tadeusz Adam Pilat, Leszek Wątróbski
Potrzeba dalszych badań naukowych nad nową emigracją

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 06, czerwiec 2010

Z Tadeuszem Adamem Pilatem, Prezydentem Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, rozmawia Leszek Wątróbski.

Polskie elity polityczne dostrzegały niewątpliwie olbrzymie korzyści wynikające z przystąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej…
Należy tu jednak zadać sobie pytanie: jak dalece decydenci byli zorientowani w licznych i bardzo poważnych konsekwencjach społecznych i gospodarczych tego kroku. Z pewnością dużo do powiedzenia na ten temat miały firmy konsultingowe i sfery gospodarcze. Czy jednak zaangażowano wtedy świat nauki, aby przewidzieć choćby w zarysie, przyszłe trendy i konsekwencje społeczne, migracyjne i kulturowe? Czy zlecono wówczas odpowiednie analizy naukowe?

Po roku 2004 ruszyła wielka fala emigracji zarobkowej…

Być może była to największa fala emigracyjna w historii Polski. Problem jej liczebności i badań nad nią dotyczył wielu kolejnych rządów polskich, z obecnym włącznie. Olbrzymiej fali emigracji można się było spodziewać. Dla specjalistów sytuacja na europejskich rynkach pracy nie była przecież tajemnicą. Dodatkową szansą na taką analizę stworzyła nam Grecja, która mogła stać się naukowym poligonem doświadczalnym emigracji zarobkowej. Już bowiem od początku lat dziewięćdziesiątych dziesiątki tysięcy Polaków wyjeżdżało tam do pracy, korzystając z wyjątkowo liberalnego stanowiska greckich władz imigracyjnych. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru