Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Leszek Slipek
Proboszcz podpowiada. W czerwcu warto by...

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 06, czerwiec 2010

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA
W oktawie Bożego Ciała warto zachęcić do indywidualnej adoracji eucharystycznej i zorganizować też adorację wspólnotową, podczas której przedmiotem rozważań może być adhortacja Benedykta XVI Sacramentum caritatis.
Prywatna adoracja może przybrać formę zwykłego nawiedzenia Najświętszego Sakramentu w tabernakulum, połączonego z modlitwą w milczeniu, lub też może być adoracją przed wystawionym Najświętszym Sakramentem w monstrancji na dłuższy lub krótszy czas. W jednym i drugim przypadku warto posłużyć się Pismem Świętym jako nieporównywalną z niczym księgą modlitw. Warto też przygotować wiernym odpowiednią ilość różnych modlitw, z których będą mogli skorzystać podczas trwania na modlitwie.

PIERWSZA NIEDZIELA CZERWCA – DZIEŃ WDZIĘCZNOŚCI BOŻEJ OPATRZNOŚCI
Wiara w Opatrzność wiąże się z modlitwą:
– o łaskę pokładania całej ufności w Bogu, niezależnie od różnych doświadczeń życiowych.
Wprawdzie nie zawsze potrafimy natychmiast odkryć, jakie znaczenie mają różne zdarzenia dziejące się wokół nas czy dotyczące nas bezpośrednio, ale możemy je zaakceptować, wiedząc, że ich sens leży właśnie w tym, iż to Pan Bóg nas kocha i prowadzi,
– o umiejętność współpracy z Bogiem, który daje człowiekowi zadania do wypełnienia.
Ważne jest, abym potrafił żyć w taki sposób, żeby w czasie ostatecznego spotkania z Bogiem usłyszeć, iż wypełniłem zadanie, które dla mnie przewidział w swoim planie.
– o wiarę w Chrystusa jako źródło nadziei pozwalającej bez leku o przyszłość budować historię zbawienia w łonie historii ludzkiej.
Bardziej boimy się przyszłości, niż jej pragniemy. Niepokojącą oznaką tego jest między innymi wewnętrzna pustka dręcząca wielu ludzi i utrata sensu życia. Dlatego trzeba uczynić wszystko, aby powrócić do Chrystusa – Źródła wszelkiej nadziei. Wiara w Chrystusa – uczciwa, niezłomna i nieustannie ożywiana – daje gwarancję patrzenia w przyszłość bez lęku.
– dziękczynienia za łaski otrzymane od Pana Boga w kończącym się miesiącu, roku…
Wśród różnych typów modlitw chrześcijan szczególną wymowę ma modlitwa, która będąc prośbą o konkretną łaskę, oparta jest na wierze, że mogę otrzymać określoną łaskę, że Pan Bóg dobry i czuwający w swojej dobroci i opatrzności może przyjść mi z pomocą w trudnej sytuacji. Proszę o łaskę dla siebie, dla chorego, o pracę, o pokój w rodzinie i tym podobne. Takimi modlitwami nasycane są mury sanktuariów, gdzie ludzie zostawiają wota.

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA
Tego dnia warto przeczytać choćby fragment pierwszej encykliki Benedykta XVI Deus Caritas poświęconej miłości.
Z kultem Serca Zbawiciela związana jest praktyka dziewięciu pierwszych piątków miesiąca, która może przynosić owoce duchowe, jeśli nie będzie związana w magicznym myśleniem. Warto przypomnieć wiernym, że praktyka ta nie powinna prowadzić do próżnej ufności, lecz musi być połączona z wymaganiami czynnej wiary i wysiłkami prowadzenia życia zgodnego z Ewangelią.

WSPOMNIENIE NIEPOKALANEGO SERCA MARYI
To liturgiczne wspomnienie jest „serdeczną” celebracją współudziału Maryi w dziele Chrystusa począwszy od misterium wcielenia, aż do Jego śmierci, zmartwychwstania i Zesłania Ducha Świętego. Z tym kultem związana jest praktyka pięciu pierwszych sobót miesiąca. Jest ona okazją do przeżywania na wzór Maryi tajemnicy paschalnej Chrystusa celebrowanej w Eucharystii.
To nabożeństwo jest formą wynagrodzenia za pięć różnych zniewag raniących Niepokalane Serce Maryi:
1. zniewagi przeciwko Niepokalanemu Poczęciu,
2. bluźnierstwa przeciw Dziewictwu Maryi,
3. bluźnierstwa przeciw Jej Boskiemu Macierzyństwu,
4. zniewagi czynione przez tych, którzy wpajają dzieciom obojętność, wręcz pogardę, do Matki Bożej,
5. obrazę czynioną przez tych, którzy znieważają Ją w Jej świętych wizerunkach.

Nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca zakłada:
1. w pierwsze soboty miesiąca przystąpienie do spowiedzi. Można także skorzystać z łaski sakramentu pojednania wcześniej, tak, aby w tym dniu być w stanie łaski uświęcającej,
2. przyjęcie Komunii Świętej w pięć pierwszych sobót miesiąca w powyższych intencjach,
3. odmówienie z rozważaniem pięciu tajemnic różańcowych.

ŻYCZENIA DZIECIOM NA WAKACJE
Kochane dzieci,
niech każda napotkana biedronka,
jagoda leśna,
kropla rosy na liściu
przypomina Wam i mówi o Bogu, który Was kocha i pragnie,
żebyście czuli się na tym świecie dobrze.

ŻYCZENIA WAKACYJNE SKIEROWANE DO MŁODZIEŻY
Życzę Wam, żebyście
– w ciszy dostrzegli to, co najważniejsze w ludzkiej historii, głębiej zrozumieli osobowość własną i  otaczających nas ludzi,
– dzięki refleksji przezwyciężyli powierzchowność myślenia, zagłębili się we własne wnętrze i odnaleźli prawdziwe „ja”,
– na modlitwie spotkali Boga, który jest źródłem i celem naszego życia,
– podczas kontemplacji odczuli Jego nieskończone piękno i przeżyli niewypowiedzianą radość z Jego obecności pośród nas.

Uwaga! To jest tylko jeden artykuł z miesięcznika "Msza Święta". Pozostałe przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru