Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Jan Miazek
Modlitwa eucharystyczna – wprowadzenie

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 06, czerwiec 2010

Poniższy tekst ks. prof. Jana Miazka jest wprowadzeniem do specjalnego cyklu artykułów poświęconego poszczególnym Modlitwom eucharystycznym (red.).

Modlitwa eucharystyczna, która zaczyna się znanymi słowami: W górę serca… i kończy się wielkim uwielbieniem Boga: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie…, jest centrum i szczytem całej liturgii Mszy Świętej. Niby ją znamy, bo często uczestniczymy w liturgii eucharystycznej, ale nie zawsze rozumiemy dobrze jej znaczenie, układ i poszczególne części, całą głębię teologiczną wypowiadanych słów i wyrażeń. Zatem w niniejszym artykule chcemy przyjrzeć się Modlitwie eucharystycznej, zatrzymać uwagę na jej historii. Ogólne wprowadzenie do Mszału Rzymskiego w krótkich słowach opisuje Modlitwę eucharystyczną: jest to modlitwa dziękczynienia i uświęcenia. W modlitwie tej kapłan wzywa lud, aby wzniósł serca do Pana, a także jednoczy go ze sobą w modlitwie i dziękczynieniu, jakie w imieniu całej wspólnoty zanosi do Ojca przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. Znaczenie tej modlitwy polega na tym, aby całe zgromadzenie wiernych zjednoczyło się z Chrystusem w głoszeniu wielkich dzieł Bożych i w składaniu ofiary (por. nr 78).

Rozważania o Modlitwie eucharystycznej rozpocznijmy od przypomnienia Ostatniej Wieczerzy. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru