Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


o. Dariusz W. Andrzejewski CSSp
Materia Eucharystii: chleb i wino

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 04, kwiecień 2010

Eucharystia jest najważniejszym świętym Sakramentem Kościoła katolickiego. Oznacza Mszę Świętą lub samą Komunię Świętą. Źródłosłów jest pochodzenia greckiego; nlaristia (eucharistía) i oznacza „dziękczynienie”. Termin „komunia” pochodzi również z języka greckiego – koinoz (koinos) i oznacza „wspólnotę”, w jakiej trwali uczniowie w czasie Ostatniej Wieczerzy Jezusa Chrystusa. Obrzęd Eucharystii wywodzi się z liturgii żydowskiej i zastąpił chrześcijanom żydowską Paschę, przekształcając się z czasem w obrzęd Mszy Świętej. „Sprawowanie Eucharystii” przyjęło się nazywać Mszą Świętą, a sam akt „przyjmowania Eucharystii” – Komunią. Eucharystia jest sakramentem nieustannej Bożej obecności pośród nas, zgodnie ze słowami Jezusa Chrystusa, który powiedział: „A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (por. Mt 28,20). W Liście do Koryntian św. Paweł Apostoł trafnie podkreślił: „Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pana głosicie, aż przyjdzie” (1 Kor 11,26).

W Kościele prawosławnym i w obrządku grekokatolickim wierni otrzymują Komunię pod obiema postaciami, przy czym chleb jest kwaszony (a nie przaśny, jak w Kościele katolickim). Przyjmowanie samego chleba jako Komunii jest dawną praktyką, datuje się już od czasów Soboru w Konstancji (1414-1418). (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru