Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Leszek Slipek
Proboszcz podpowiada. W narcu warto by...

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 03, marzec 2010

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
Ogłoszenie o rekolekcjach mogłoby być połączone z listem proboszcza skierowanym do parafian:

Moi Drodzy!
Rekolekcje są wspólnotowo przeżywaną formą medytacji, pod wpływem której każdy indywidualnie dokonuje rachunku sumienia. Świadome uczestnictwo w rekolekcjach ma zaowocować uporządkowaniem własnego wnętrza, podjęciem niezbędnych decyzji, dokonaniem potrzebnych wyborów.
Rekolekcje, które wydają się być czymś rutynowym z powodu regularności przeprowadzania ich co roku, są po to, aby budzić nasze sumienia i skłonić do stawania przed Bogiem w prawdzie. Stwarzają możliwość zajrzenia do wszystkich zakamarków naszego serca i otwarcia ich przed Bogiem, nawet tych najbardziej wstydliwych, zepchniętych głęboko w podświadomość. To wszystko ma prowadzić do pozbycia się obłudnych przekonań o sobie, a tym samym do postawy wewnętrznej uczciwości, jaką gwarantuje szczerość.
Musi w nas coś niegodziwego obumrzeć, aby w pełni mogło rozwinąć się coś dobrego. Niech te rekolekcje jeszcze bardziej przybliżą nas do Chrystusa, mimo zmieniających się losów świata.
                       Wasz Proboszcz

CELEBRACJE POKUTNE
1. Wypada, aby w okresie Wielkiego Postu wspólnota wiernych przygotowała się do uczestnictwa w misterium paschalnym przez nabożeństwa pokutne. Takie pokutne nabożeństwo słowa Bożego tworzą: śpiew, pozdrowienie, modlitwa, czytania z Pisma Świętego, Ojców Kościoła lub pisarzy chrześcijańskich, śpiew psalmów, homilia, wspólna modlitwa litanijna wiernych, Ojcze nasz, modlitwa końcowa, rozesłanie wiernych.

2. Aby ukazać kościelną naturę pokuty, w okresie Wielkiego Postu warto celebrować obrzęd pojednania wielu penitentów z indywidualną spowiedzią i rozgrzeszeniem.

CZYTANIE EWANGELICZNEGO OPISU MĘKI PAŃSKIEJ
Dawniej nie tylko w piątek poszczono, ale i w środę zachowywano post na pamiątkę zdrady Judasza. Środowy post przeszedł już do historii, ale warto z tym dniem w Wielkim Poście złączyć inną praktykę, mianowicie zarówno indywidualne, jak i wspólnotowe czytanie opisu Męki Pańskiej. Czytanie słowa Bożego przez różnych lektorów, odpowiadających poszczególnym osobom ewangelicznym, może być przeplatane śpiewami, chwilami rozważania i modlitwy w ciszy.

ADORACJA KRZYŻA
Wielki Piątek, poświęcony celebracji męki Pańskiej, jest dniem najstosowniejszym do adoracji krzyża świętego. Tym niemniej w czasie całego Wielkiego Postu każdy piątek, poczynając od najstarszej tradycji chrześcijańskiej, jest dniem wspominania męki Chrystusa. Zatem w piątki wieczorem warto zaprosić szczególnie młodych ludzi na adorację Chrystusa Ukrzyżowanego. Przy czym kierując uwagę na tajemnicę krzyża, dobrze by było ukazać nierozdzielny związek między krzyżem i zmartwychwstaniem, między śmiercią i pustym grobem, ukazać krzyż jako znak triumfu nad mocami ciemności.

W spotkaniach modlitewnych organizowanych dla młodych ludzi należy podkreślać inne aspekty misterium krzyża niż w przypadku dorosłych. W tej adoracji trzeba młodzieży pokazać, że Ukrzyżowany jest gwarancją tego, iż optymistyczny obraz świata nie musi zginąć, że to On jest Panem, który daje życie, który stawia zadania, daje życiowe powołanie i ręczy za jego sukces, jeżeli będziemy Mu wierni, że Chrystus jest bliski, kochany i zwycięski, a my jesteśmy Jego wyznawcami.

UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA 19 marca
Tego dnia warto sięgnąć po wspaniałą adhortację apostolską Ojca Świętego Jana Pawła II \"Redemptoris custos\" o świętym Józefie i jego roli, posłannictwie w życiu Chrystusa i Kościoła.

UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO 25 marca
Przy okazji tej uroczystości zachęcam do zaśpiewania (jako osobne nabożeństwo lub w połączeniu z Mszą Świętą) hymnu ku czci Matki Bożej zwanego Akatystem. To bardzo stary hymn, stanowiący dojrzały owoc najstarszej tradycji chrystologicznej i mariologicznej Kościoła. Powstał najprawdopodobniej w V-VI wieku, ale nie wiadomo, kto jest jego autorem. Nabożeństwo składa się z pieśni pochwalnych, modlitw ku czci Chrystusa, Najświętszej Maryi Panny i świętych lub wyłącznie hymn ku czci Najświętszej Maryi Panny. Śpiewa się je i odmawia na stojąco. Treść 24-zwrotkowego hymnu koncentruje się wokół tematu obecności Maryi w Tajemnicy Słowa Wcielonego i Jego Kościoła. Zwrotki zaczynają się od kolejnych liter alfabetu. Na przemian przeplatają się teksty maryjne i chrystologiczne. Każda strofa zaczyna się od zapowiedzi wydarzenia lub tematu, co ma skierować rozmyślanie ku wnętrzu tajemnicy. We wschodnim roku liturgicznym Akatyst był uroczyście wykonywany przede wszystkim w piątą sobotę Wielkiego Postu.

NIEDZIELA PALMOWA
Warto przypomnieć wiernym, że palmy zostają pobłogosławione po to, aby nieść je w procesji, która oddaje naturę Kościoła pielgrzymującego z tego świata do Ojca. Ważniejsza jest procesja niż gałązka palmowa. To wspomnienie uroczystego wejścia Chrystusa do miasta będącego symbolem Niebieskiego Jeruzalem, jest wyrażeniem drogi, którą za Chrystusem ukrzyżowanym i zmartwychwstałym podąża Kościół. Nie ma sensu zaopatrywać się w gałązki pod koniec Mszy Świętej (lub nawet w niej nie uczestnicząc!) tylko po to, aby zanieść je do domu.

Uwaga! To jest tylko jeden artykuł z miesięcznika "Msza Święta". Pozostałe przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru