Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Bogusław Kozioł SChr
Kapłaństwo jest miłowaniem Serca Jezusowego.

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 03, marzec 2010

W kolejnym artykule z cyklu „Duchowość kapłańska” chcemy pochylić się nad znaczeniem hasła trwającego od 19 czerwca 2009 roku „Annus Sacerdotalis”. Słowa te, które są również tytułem niniejszego zamyślenia, pochodzą – jak dobrze wiemy – z kazań św. Jana Marii Vianney’a. Papież Benedykt XVI w liście otwierającym „Rok Kapłański” również odnosi się do tych słów i czyni je niejako programowymi w pogłębianiu zrozumienia tożsamości kapłańskiej, i to zarówno dla samych kapłanów, jak i dla ludu Bożego.

Na temat relacji kapłaństwa i Najświętszego Serca Jezusowego napisano już wiele słów, szczególnie w kontekście trwającego „Roku Kapłańskiego”. Przykładem tego jest choćby artykuł ks. Jana Sochonia pt. Najświętsze Serce Jezusa – źródło świętości kapłanów, który został zamieszczony we „Mszy Świętej”, w numerze 6 (2009), a który koresponduje z tym, o czym chcemy tutaj mówić. Jednak wydaje się, że nigdy dosyć pisania i pogłębiania tego tematu, bo „to wzruszające wyrażenie – jak napisał Benedykt XVI w cytowanym liście – pozwala nam nade wszystko przywołać z sympatią i uznaniem ogromny dar, jaki stanowią kapłani nie tylko dla Kościoła, lecz także dla samej ludzkości”. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru