Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Jan Hadalski SChr
Od Redaktora. Idźcie i wypocznijcie.

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 07-08, lipiec-sierpień 2009

Jak wielu czeka niemal przez cały rok, aby mogły spełnić się powyższe słowa. Tak! Czekamy na wakacje czy urlopy, i to w większości nie dlatego, że źle nam jest w pracy czy w szkole. Nawet pewnie nie dlatego, że będzie można wyjechać gdzieś w świat daleki czy bliski, bo przecież wielu nie wyjedzie… Czekamy, bo chcemy przeżyć czas inaczej, zagospodarować go po swojemu. Rytm pracy i wypoczynku wpisany jest w ludzką naturę. Można powiedzieć, że sam Pan Bóg zakodował go w nas jako część swojego obrazu i podobieństwa – wszak sam odpoczął po trudzie dzieła stworzenia. Człowiek potrzebuje wypoczynku w takim samym stopniu, jak potrzebuje pracy. Potrzebna jest tu zdrowa równowaga. Nie wdając się w szczegółowe rozważania, warto zapytać, czy jednak umiemy, potrafimy twórczo odpoczywać?

W wakacyjnym, podwójnym numerze naszego miesięcznika piszemy właśnie o wypoczynku i formach jego przeżywania. Od strony teologicznej temat podjął ks. Andrzej Sowowski, który mówi między innymi, że „czas odpoczynku jest czasem wewnętrznego wzrastania naszego człowieczeństwa”. Szczególnie zaś polecam tekst ks. Adriana Galbasa. Autor, pallotyn, przewodnik i pielgrzym, dzieli się przeżyciami i doświadczeniami z „Caminho” – z wędrówki do św. Jakuba w Santiago de Compostela i z pielgrzymki na szczyt góry Athos. W tematykę wypoczynku wpisuje się także nasz wywiad. Tym razem rozmowa z ks. bpem Edwardem Dajczakiem, inicjatorem „Przystanku Jezus”, który już od 10 lat spełnia misję ewangelizacyjną obok rockowego Woodstock.

Urlopowe szlaki wiodą nas w różne części świata, często różne kulturowo i religijnie. Wielu zaangażowanych katolików pyta, czy może uczestniczyć we Mszy Świętej w Kościele prawosławnym, czy może pójść na liturgię do protestantów? Jak to jest z Komunią Świętą, spowiedzią czy innymi praktykami religijnymi? Na te ekumeniczne pytania stara się odpowiedzieć ks. Teodor Puszcz w artykule „Przy wspólnym Stole”.

W wakacyjnych wędrówkach chcemy Czytelnikom towarzyszyć także ze słowem Bożym. Proponujemy więc – jak co miesiąc – pełną liturgię słowa na wszystkie niedziele i uroczystości z krótką refleksją – komentarzem. To słowo ma przecież kształtować także czas naszego wypoczynku.

Łączność z naszym całorocznym tematem przybliżania obrzędów mszalnych niejako podtrzymują w tym wakacyjnym numerze dwa teksty. Pierwszy to artykuł ks. Krzysztofa Filipowicza o posługach w liturgii, a drugi – to zamieszczone w dziale „Z nauczania Kościoła” starożytne opisy Mszy Świętej.

W związku z rozpoczętym Rokiem Kapłańskim zmianie ulega tematyka ostatniej strony naszej okładki. Zamiast tekstów kard. Augusta Hlonda „pod patronatem” św. Jana Marii Vianney’a przez cały rok będziemy publikować modlitwy, wiersze, refleksje właśnie na temat kapłaństwa.

Wszystkim życzę pięknych wakacji…

Uwaga! To jest tylko jeden artykuł z miesięcznika "Msza Święta". Pozostałe przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru